• เมื่อทำการติดตั้งธีมข้อมูลเดิมจะหายทั้งหมด
 • กรุณาสำรองข้อมูลเดิมก่อนทำการติดตั้ง
 • ธีมจะทำงานได้สมบูรณ์กับ PHP เวอร์ชั่น 7.4 ขึ้นไป แนะนำ เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • ลดราคา! 6theme packTheme Smart

  ชุดทำเว็บ 6 แบบ (6 Theme Pack)

  2,500 ฿

  ชุดทำเว็บ 6 แบบ (6 Theme Pack) ให้คุณเลือกใช้ได้ทั้ง6แบบ ซึ่งประกอบด้วย

   • ธีมราชการ แบบที่7 Ratchakarn7 Theme🆕
   • ธีมราชการ แบบที่6 Ratchakarn6 Theme
   • ธีมราชการ แบบที่5 Ratchakarn5 Theme
   • ธีมสมาร์ท Smart Theme
   • ธีมวิทยาลัย R-Cheeva Theme
   • ธีมโรงเรียน School Theme
 • ลดราคา! 5Theme PackTheme ratchakarn6

  ชุดทำเว็บ 5 แบบ (5 Theme Pack)

  2,000 ฿

  ชุดรวมธีมทั้ง 5ธีมซึ่งประกอบด้วยธีม

  • ธีมราชการ แบบที่6 Ratchakarn6 Theme
  • ธีมราชการ แบบที่5 Ratchakarn5 Theme
  • ธีมสมาร์ท Smart Theme
  • ธีมวิทยาลัย R-Cheeva Theme
  • ธีมโรงเรียน School Theme
 • ลดราคา! Ratchakarn6+Ratchakarn5Theme ratchakarn6

  ชุดทำเว็บ 2 แบบ Ratchakarn6+Ratchakarn5

  1,700 ฿

  ชุดรวมธีมทั้ง 2ธีมซึ่งประกอบด้วยธีม

  • ธีมราชการ แบบที่6 Ratchakarn6 Theme
  • ธีมราชการ แบบที่5 Ratchakarn5 Theme
 • ลดราคา! R-Cheeva+SchoolTheme R-Cheeva

  ชุดทำเว็บ 2 แบบ R-Cheeva+School

  1,700 ฿

  ชุดรวมธีมทั้ง 2ธีมซึ่งประกอบด้วยธีม

  • ธีมวิทยาลัย R-Cheeva Theme
  • ธีมโรงเรียน School Theme
 • Theme Ratchakarn7 Bannerscreencapture-ratchakarn7

  ธีมราชการ แบบที่7 Ratchakarn7 Theme

  1,500 ฿

  ธีมเวิร์ดเพรส เว็บราชการ Ratchakarn7 Theme ออกแบบสำหรับ ธีมเว็บราชการ เว็บวิทยาลัย ธีมเว็บหน่วยงาน เว็บโรงพยาบาล เว็บอบต. เว็บเทศบาล เว็บหน่วยงานรัฐ ธีมเว็บสารพัดช่าง ธีมเว็บอาชีวะศึกษา ธีมเว็บโรงเรียน ธีมเว็บมหาวิทยาลัย ใช้งานง่าย ออกแสดงผลแบบ Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอของอุปกรณ์ ทำให้ใช้งานง่าย รองรับ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถติดตั้งอย่างง่ายดาย เมื่อติดตั้งแล้วออกมาเหมือนตัวอย่าง

 • Theme ratchakarn6

  ธีมราชการ แบบที่6 Ratchakarn6 Theme

  1,500 ฿

  ธีมเวิร์ดเพรส เว็บราชการ Ratchakarn6 Theme ออกแบบสำหรับ ธีมเว็บราชการ เว็บวิทยาลัย ธีมเว็บหน่วยงาน เว็บโรงพยาบาล เว็บอบต. เว็บเทศบาล เว็บหน่วยงานรัฐ ธีมเว็บสารพัดช่าง ธีมเว็บอาชีวะศึกษา ธีมเว็บโรงเรียน ธีมเว็บมหาวิทยาลัย ใช้งานง่าย ออกแสดงผลแบบ Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอของอุปกรณ์ ทำให้ใช้งานง่าย รองรับ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถติดตั้งอย่างง่ายดาย เมื่อติดตั้งแล้วออกมาเหมือนตัวอย่าง

 • Theme Ratchakarn5

  ธีมราชการ แบบที่5 Ratchakarn5 Theme

  1,500 ฿

  ธีมเวิร์ดเพรส เว็บราชการ Ratchakarn Theme ออกแบบสำหรับ ธีมเว็บราชการ เว็บวิทยาลัย ธีมเว็บหน่วยงาน เว็บโรงพยาบาล เว็บอบต. เว็บเทศบาล เว็บหน่วยงานรัฐ ธีมเว็บสารพัดช่าง ธีมเว็บอาชีวะศึกษา ธีมเว็บโรงเรียน ธีมเว็บมหาวิทยาลัย ใช้งานง่าย ออกแสดงผลแบบ Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอของอุปกรณ์ ทำให้ใช้งานง่าย รองรับ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถติดตั้งอย่างง่ายดาย เมื่อติดตั้งแล้วออกมาเหมือนตัวอย่าง

 • Theme Smart

  ธีมสมาร์ท Smart Theme

  1,500 ฿
  ธีมสมาร์ท Smart Theme ออกแบบสำหรับ เว็บวิทยาลัย เว็บวิทยาลัยเทคนิค เว็บสารพัดช่าง เว็บอาชีวะศึกษา เว็บโรงเรียน เว็บมหาวิทยาลัย สามารถปรับใช้กับหน่วยงานอื่นๆ เว็บอบต. เว็บเทศบาล เว็บรพ.สต. ใช้งานง่าย ออกแสดงผลแบบ Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอของอุปกรณ์ ทำให้ใช้งานง่าย รองรับ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถติดตั้งอย่างง่ายดาย เมื่อติดตั้งแล้วออกมาเหมือนตัวอย่าง
 • Theme R-Cheeva

  ธีมวิทยาลัย R-Cheeva Theme

  1,500 ฿

  ธีมเวิร์ดเพรสเว็บไซต์วิทยาลัย R-Cheeva Theme ออกแบบสำหรับ เว็บวิทยาลัย เว็บวิทยาลัยเทคนิค สารพัดช่าง อาชีวะศึกษา เว็บโรงเรียน เว็บมหาวิทยาลัย ใช้งานง่าย ออกแสดงผลแบบ Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอของอุปกรณ์ ทำให้ใช้งานง่าย รองรับ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถติดตั้งอย่างง่ายดาย เมื่อติดตั้งแล้วออกมาเหมือนตัวอย่าง

 • Theme School

  ธีมโรงเรียน School Theme

  1,500 ฿

  ธีมเวิร์ดเพรสเว็บโรงเรียน ออกแบบสำหรับเว็บโรงเรียน เว็บวิทยาลัย เว็บมหาลัย เว็บราชการ