Sale 17%

เว็บเวิร์ดเพรสสำเร็จรูป Smart Theme

1,500 ฿ 1,250 ฿

เว็บเวิร์ดเพรสสำเร็จรูป Smart Theme ออกแบบสำหรับ เว็บวิทยาลัย เว็บวิทยาลัยเทคนิค เว็บสารพัดช่าง เว็บอาชีวะศึกษา เว็บโรงเรียน เว็บมหาวิทยาลัย สามารถปรับใช้กับหน่วยงานอื่นๆ เว็บอบต. เว็บเทศบาล เว็บรพ.สต. ใช้งานง่าย ออกแสดงผลแบบ Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอของอุปกรณ์ ทำให้ใช้งานง่าย รองรับ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถติดตั้งอย่างง่ายดาย เมื่อติดตั้งแล้วออกมาเหมือนตัวอย่าง

รหัสสินค้า: smarttheme หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เว็บเวิร์ดเพรสสำเร็จรูป Smart Theme ออกแบบสำหรับ เว็บวิทยาลัย เว็บวิทยาลัยเทคนิค เว็บสารพัดช่าง เว็บอาชีวะศึกษา เว็บโรงเรียน เว็บมหาวิทยาลัย สามารถปรับใช้กับหน่วยงานอื่นๆ เว็บอบต. เว็บเทศบาล เว็บรพ.สต. ใช้งานง่าย ออกแสดงผลแบบ Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอของอุปกรณ์ ทำให้ใช้งานง่าย รองรับ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถติดตั้งอย่างง่ายดาย เมื่อติดตั้งแล้วออกมาเหมือนตัวอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปลั๊กอินเสริม

Page Builder By SiteOrigin
Smart Slider 3
ปลั๊กอินเสริมอื่นๆ

ติดตั้ง/ตั้งค่า

https://www.dsite.in.th/archives/9944

ตัวอย่างเว็บ

https://demo.dsite.in.th/smart/

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถามเพิ่มเติม