ธีมสมาร์ท Smart Theme

1,500 ฿

ธีมสมาร์ท Smart Theme ออกแบบสำหรับ เว็บวิทยาลัย เว็บวิทยาลัยเทคนิค เว็บสารพัดช่าง เว็บอาชีวะศึกษา เว็บโรงเรียน เว็บมหาวิทยาลัย สามารถปรับใช้กับหน่วยงานอื่นๆ เว็บอบต. เว็บเทศบาล เว็บรพ.สต. ใช้งานง่าย ออกแสดงผลแบบ Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอของอุปกรณ์ ทำให้ใช้งานง่าย รองรับ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถติดตั้งอย่างง่ายดาย เมื่อติดตั้งแล้วออกมาเหมือนตัวอย่าง
ชำระเงินสะดวกและปลอดภัยโดย Opn Payments
  • Visa Card
  • MasterCard
  • promptpay-mobile
  • lotus's-counter
  • kplus-mobile
  • ktb-next
  • scb-mobile

ธีมสมาร์ท Smart Theme ออกแบบสำหรับ เว็บวิทยาลัย เว็บวิทยาลัยเทคนิค เว็บสารพัดช่าง เว็บอาชีวะศึกษา เว็บโรงเรียน เว็บมหาวิทยาลัย สามารถปรับใช้กับหน่วยงานอื่นๆ เว็บอบต. เว็บเทศบาล เว็บรพ.สต. ใช้งานง่าย ออกแสดงผลแบบ Responsive Design รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอของอุปกรณ์ ทำให้ใช้งานง่าย รองรับ WordPress เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถติดตั้งอย่างง่ายดาย เมื่อติดตั้งแล้วออกมาเหมือนตัวอย่าง