Home

Slide
ธีมเวิร์ดเพรสส์
WORDPRESS THEME

ธีมเวิร์ดเพรสส์ (WordPress Theme)สำเร็จรูปช่วยประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่าย ใช้งานง่าย ใช้ได้ทันที

01.

Design

ออกแบบเว็บ ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวก ด้วย UI และ UX ที่จัดวางและออกแบบอย่างเหมาะสม

02.

Quality

คุณภาพของเว็บที่โหลดเร็ว แสดงผลราบรื่น ไม่หนักไม่หน่วง เป็นผลดีกับ การจัดอันดับของเว็บไซต์

03.

Innovation

เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ที่ปรับลักษณะของการจัดวางหน้าเว็บตามขนาดหน้าจอแสดงผล ทำให้ใช้งานสะดวกทุกอุปกรณ์

04.

Support

บริการซัพพอร์ทช่วยเหลือแก้ไข ปรับแต่ง ต่างๆ บริการหลังการขายที่ รับผิดชอบงานไม่ทิ้งงาน ปรึกษาได้ตลอด

เมื่อลูกค้าตกลงแบบและจ่ายค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว จะใช้ระยะเวลาออกแบบเว็บหน้าแรกโดยประมาณ7-10วัน และส่งให้ลูกค้าพิจารณา ลูกค้าสามารถแจ้งปรับแก้แบบได้

หลังจากปรับแก้แบบตามความต้องการของลูกค้าแล้ว จะใช้เวลาทำเว็บไซต์ส่วนที่เหลืออีก 20-30 วัน หรือขึ้นอยู่กับความยากง่ายหรือ ตามการตกลงของลูกค้า

ข้อมูลที่ต้องเตรียมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลสำหรับออกแบบเว็บไซต์ และข้อมูลสำหรับ Config ระบบ

โดยรายการข้อมูลที่ต้องเตรียมนั้น ทางเราจะส่งให้ทาง Email ของลูกค้าอีกครั้ง

ลุกค้าสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าจะจัดหา Hosting เองหรือให้เราจัดหา Hosting ให้(เป็นชื่อของลูกค้าเอง)

หากให้เราจัดหาให้เว็บไซต์จะติดตั้งมาใน Hosting ที่เราจัดหาให้ทันที

หากลูกค้าจัดหามาเอง เรามีบริการติดตั้งให้ในครั้งแรก แต่ Hostingที่ลุกค้าจัดหามาต้องรองรับความต้องการระบบของเวิร์ดเพรสส์

เราจะซัพพอร์ทการแก้ไขให้ลูกค้าตลอด 6เดือนฟรี โดยการซัพพอร์ทจะซัพพอร์ทเฉพาะการแก้ไขการแสดงผล Bug หรือความเรียบร้อยของการจัดรูปแบบ

ไม่รวมถึงการปรับแต่งที่ต่างไปจากรูปแบบเดิม ไม่รวมถึงการเพิ่ม/แก้ไขระบบ ไม่รวมถึงการเพิ่มส่วนที่นอกเหนือจากรูปแบบเว็บเดิม

เราจะสอนวิธีการใช้งานระบบเบื้องต้นให้

หากระหว่างการใช้งานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอด

เราเป็นฟรีแลนซ์ ไม่มีออฟฟิส แต่จะใช้การส่งงานผ่านช่องทางอีเมลและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่สะดวกและรวดเร็ว

ทำให้เราประหยัดต้นทุนและทำให้ลุกค้าได้งานที่ราคาถูกลงมาก

และการติดต่อ เราจะเน้นการติดต่อที่เป็นตัวหนังสือมากกว่าการคุยผ่านโทรศัพท์
เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและใช้อ้างอิง

สอบถามเพิ่มเติม