แจ้งชำระเงิน

ใหม่✨ ระบบตรวจสอบการชำระเงินอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จแล้วระบบจะทำการตรวจสอบการชำระเงินอัตโนมัติภายใน 24ชม. โดยลูกค้า ❌ไม่ต้องอัปโหลดสลิปการโอนเงิน เมื่อระบบดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นจะมีการแจ้งผลคำสั่งซื้อผ่านทางอีเมลของลุกค้าอัตโนมัติ หรือสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ที่หน้า คำสั่งซื้อ หากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวกรุณา ติดต่อเรา