*ระวัง! การติดตั้งจะติดตั้งทับข้อมูลเดิมทั้งหมดหากเว็บมีข้อมูลเดิมอยู่กรุณาสำรองข้อมูล

https://youtu.be/8vsSOWuLLR4?t=6

*ระวัง! การติดตั้งจะติดตั้งทับข้อมูลเดิมทั้งหมดหากเว็บมีข้อมูลเดิมอยู่กรุณาสำรองข้อมูล

ใส้ลิงค์(URL) ในสไลด์รูป(Smart Slider)

ใส้ลิงค์(URL) ในสไลด์รูป(Smart Slider)
ตั้งค่าหัวเว็บคงที่+บทความล่าสุด RightSideBar
เปลี่ยนหมวดหมู่ที่จะแสดง
ICon Menu For R Cheeva Theme
เปลี่ยนสีเมนู ( Drop Down)
เปลี่ยนสีเมนู (Desktop)
https://youtu.be/nNFT1V3N42w
Drop downMenu For R Cheeva Theme
ตั้งค่า R-Cheeva Theme Part2 (ตั้งค่าเมนู)
https://youtu.be/1k1Sfb2SohU
ต้งค่า R-Cheeva Theme Part1 (ลักษณะหน้าตาของเว็บ)
ปรับแต่งอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อเราได้เลย!