เงื่อนไขลิขสิทธิ์

เงื่อนไขลิขสิทธิ์เว็บไซต์และธีมเว็บไซต์

1. เมื่อส่งมอบงานแล้วสิทธิ์ของการใช้งานคือลูกค้าที่ตกลงกันเจ้าเดียวเท่านั้น
2. สามารถใช้ได้กับ 1สถานศึกษาเท่านั้น(ไม่จำกัดโดเมน)
3. หากใช้มากกว่า 1สถานศึกษา ถือว่าผิดเงื่อนไขการซื้อขาย ทางเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฏหมาย
4. ห้ามนำไปจำหน่าย จ่ายแจกให้ผู้อื่นเด็ดขาด
5. ไม่นำเว็บไซต์หรือโปรแกรมไปใช้กับงานที่ผิดกฏหมาย
6. การแก้ไข Source Code เป็นสิทธิ์ของลูกค้า ถือว่าทางเราจะไม่ Support หลังถูกแก้ไข

สอบถามเพิ่มเติม