แก้ไขหน้าแล้วกดเผยแพร่ไม่ได้ (ปิด ModSecurity)

Cpanel ModSecurity

หลังจากที่คุณได้เข้าสู่ระบบของ Hosting (cPanel) ให้ดำเนินการไปยังส่วนของ SECURITY และเลือกตัวเลือก ModSecurity

Disable ModSecurity

เลือกโดเมนและคลิกที่ปุ่ม ‘off’ เพื่อทำการปิดใช้งาน

*หากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโฮสติ้งเพื่อดำเนินการให้