เปลี่ยนหน้าแรก(ปิดหน้าต้อนรับ)

เปลี่ยนหน้าแรก wordpress

วิธีปิดหน้าต้อนรับหรือต้องการเปลี่ยนหน้าแรก ให้เข้าไปที่เมนู ตั้งค่า > การอ่าน > ตรงส่วนหน้าแรกให้เลือกเป็นหน้า Home หรือ หน้าต้อนรับ แล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง