เปลี่ยนส่วนหัวเว็บไซต์ (Headbar)

headbar widget

ไปที่เมนู รูปลักษณ์–วิตเจ็ต–Headbar–Open Builder

Headbar Editing

เลือกส่วนที่ต้องการแก้ไข กด Done และบันทึก