เปลี่ยนส่วนท้ายของเว็บไซต์ (Footer)

footbar widget

เมนู รูปลักษณ์–วิตเจ็ต–Footbar–Open Builder

footbar editing

เลือกส่วนที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกด Done และ บันทึก