เปลี่ยนสีของ Themes

ไปที่เมนู รูปลักษณ์ — ปรับแต่ง

เลือกเมนู สีของธีม

เลือกสีหลักของเว็บไซต์ และสีส่วนอื่นๆของ Themes จากนั้นกดปุ่มเผยแพร