เปลี่ยนรูปหน้าต้อนรับ

เลือกเมนู Smart Slider — เลือกที่ หน้าต้อนรับ

เลือก ADD SLIDE— เลือก IMAGE–เลือกรูปที่ต้องการ — กด SAVE